Etätyöhubit Nilsiään ja Juankoskelle

Call Waves Solutions Finland Oy on yhdessä Kuopion kaupungin kanssa pilotoimassa etätyöpisteitä Nilsiän ja Juankosken virastotaloille. Töiden sisältö ja osaamisvaatimukset ovat muuttuneet ja teknologia mahdollistaa nyt yhä joustavamman työn tekemisen ajankohdan ja paikan valinnan.

Kuopio kaupungilla on entisillä kaupungin- ja kunnantaloilla vapaata toimistotilaa ja kiinnostus kehittää työntekijöiden etätyötä. Call Wavesilla on tarve saada uusia työntekijöitä ja yrityksellä on kokeiltuja ratkaisuja monipaikkaiselle työn teolle. Näiden tarpeiden pohjalta rakennetaan toimintamallia ns. etätyöhubille. Malli on myöhemmin monistettavissa muuallekin Kuopion maaseutualueelle. Etätyöpisteisiin toivotaan jatkossa mukaan myös muita yrityksiä ja etätyötilan tarvitsijoita. Varsinkin Tahkolle tämä tulisi tarjoamaan uuden palvelun ja mahdollisuuden jatkaa siellä joustavasti loma-aikaa.

Call Waves on yhdessä Kuopion kaupungin työllisyyspalvelun ja TE-toimiston kanssa jo käynnistänyt vakuutusneuvottelijoiden rekrytointikampanjan. Työntekijät voivat työskennellä Kuopion tai Varkauden toimipisteissämme tai Juankosken tai Nilsiä etätyöpisteissä hakijoiden kiinnostuksen mukaan. Työtehtävänä on tarjota puhelimitse asiakkaille AIG:n lisäturvaa lämminhenkisellä otteella. Työtä tehdään hyödyntäen viimeisintä tekniikkaa, työolosuhteet ovat miellyttäviä ja työssä pääsee keskittymään täysillä kohtamaan asiakkaan omalla persoonalla. Yritys hakee pitkäaikaisia, määrätietoisia ja itsenäisiä tekijöitä. Tavoitteellinen toimintatapa ja hyvä huumorintaju auttavat työssä.

Kuopion kaupunki on aloittanut tarkemman kartoituksen työntekijöiden etätyömahdollisuuksista. Kaupunki on kannustanut henkilökuntaa etätyöhön. Toistaiseksi etätyön tekemispaikkana on ollut useimmiten työntekijän koti. Kuntaliitosten myötä kaupungille on tullut lisää henkilökuntaa, joiden työmatka on pidentynyt ja samalla kuntakeskuksiin on jäänyt tyhjää toimistotilaa. Yhdessä kaupungin ja yksityisten toimijoiden kanssa etätyöpisteistä on tarkoitus jatkossa kehittää monialainen työyhteisö ja lisäksi karttapalvelu, joka kertoo Kuopion alueen etätyömahdollisuuksista. Etätyöskentelyllä on positiivinen vaikutus niin henkilöstön työhyvinvointiin, resurssiviisauteen kuin tilatehokkuuteenkin.

Lisätietoja antavat

Call Waves Solutions Finland Oy:
Kirsi Kettunen, rekrytointivastaava, valmentaja, puhelin 040 125 0122, sähköposti kirsi.kettunen@callwaves.fi

Kuopion kaupunki:
Etätyöhubit; Jari Kosonen, yritysasiamies, puhelin 044 718 8924, sähköposti jari.kosonen@kuopio.fi

Etätyön edistäminen Kuopion alueella:
Laura Kokko, markkinointikoordinaat-tori, puhelin 044 718 2018, sähköposti laura.kokko@kuopio.fi